Behandling av inre och yttre hemorrojder

Hemorrojder kan delas in i olika klasser beroende på var de sitter och hur stora de är. Det finns både enkla behandlingar som du kan göra själv i hemmet och behandlingar som läkare utför för att få bort hemorrojder som ger dig besvär.


Yttre hemorrojder

Nedanför ringmuskeln, där tarmkanalen blir till hud som täcker rumpan, finns många ytliga blodkärl som kan bli överfyllda med blod och bukta ut. Då bildas flikar eller påsar av hud som hänger ner runt analöppningen och kallas yttre hemorrojder. Blodkärlen kan med tid dra ihop sig av sig själv men hudflikarna blir kvar och kan ge problem.

För yttre hemorrojder finns enkla behandlingar du kan göra själv med läkemedel av olika slag eller så kan du behöva få hjälp av en läkare.

Behandling av yttre hemorrojder

Enklast är att använda salva mot hemorrojder som finns att köpa receptfritt på apoteket. Den vanligaste salvan är Xyloproct och innehåller lidokain som är smärtstillande och hydrokortison som minskar svullnad.

De tomma hudflikar som blir kvar kan klippas bort av en läkare. Ingreppet sker med lokalbedövning. Även små blodkärl bränns så att du inte fortsätter blöda.

Efter ingreppet är det viktigt att du tvättar runt analöppningen varje dag och efter varje avföring.

Ta bort yttre hemorrojder själv

Många undrar om man kan ta bort små, yttre hemorrojder själv istället för att gå till läkaren. Yttre hemorrojder omvandlas till hud och går i regel inte att peta in själv. Utöver de receptfria läkemedlen ska du inte göra mer själv utan vända dig till en läkare för råd.

Inre hemorrojder

Under slemhinnan i analkanalen finns också många blodkärl. Om de blir överfyllda hänger de ner mot analöppningen eller om de blir ännu större kan de nå hela vägen utanför analöppningen.

Inre hemorrojder kan delas in i olika grader beroende på hur stora de är och kan även behandlas på olika sätt.

Behandling för inre hemorrojder

Salva eller stolpiller kan användas mot inre hemorrojder och finns receptfritt på apotek. Inre hemorrojder med slemhinna på kan man försöka peta in själv.

Gummibandsligering – för små hemorrojder

Mindre hemorrojder kan också behandlas med så kallad gummibandsligering. Då sätts ett mycket litet gummiband runt hemorrojden vid roten så att blodkärlen stryps. Hemorrojder skrumpnar sedan med tid och trillar av.

Eftersom du inte har känsel i den delen av tarmen är behandlingen i princip smärtfri. Det är även möjligt att göra upprepade behandlingar med en månads mellanrum om det behövs.

Injektionsbehandling – för större hemorrojder

Större hemorrojder kan behandlas med gummiband men om de har närmat sig analöppningen finns en risk att du har känsel i området runt hemorrojden och behandlingen kan göra för ont.

Injektionsbehandling är ett alternativ. Då sprutas läkemedel in i hemorrojden som får blodkärlen att skrumpna.

Operation – för stora hemorrojder

De allra största hemorrojderna behandlas med en operation som sker under narkos. Under ingreppet skärs hemorrojderna bort. Efter operationen får du smärtlindrande läkemedel och du kan behöva bli kvar på sjukhuset i några dagar.

Innan man kan bli aktuell för gummibandsbehandling, injektionsbehandling eller operation ska man ha prövat mildare behandlingsalternativ som salva och stolpiller regelbundet.

Förebygg hemorrojder

  • Fysisk aktivitet
  • Fiberrik kost
  • Försök krysta mindre vid toalettbesök

Dessa tre metoder kan hjälpa att förebygga hemorrojder. En låg pall kan vara till hjälp på toaletten för att få upp benen när du ska bajsa. Med knäna högt och nära magen behöver du inte krysta lika mycket för att tömma tarmen. Kom ihåg att bara gå på toaletten när du verkligen känner behov.

Att undvika förstoppning och behandla förstoppning vid behov är det viktigaste rådet för att förebygga hemorrojder.