Huvudlöss

Kliar det i hårbotten? Går det löss på förskolan? Här får du all information om hur du ska titta för att hitta lössen och äggen, om smittspridning, inkubationstid och hur ni får bort dem.


huvudlöss

Bild på huvudlöss – så ser de ut.

Symptom – kan misstolkas som eksem

Om du får huvudlöss så kliar det i hårbotten. Ofta ser betten ut som små eksem och diagnosen kan därför ibland misstolkas. Det är inte alltid så lätt att se äggen eller lössen.

Lössens utseende

Om du letar efter löss och ägg så ska du titta noga i nacken och bakom öronen. Äggen ser ut som gulvita små kapslar som sitter på hårstrået precis vid hårbotten. Själva lusen är genomskinlig och är två till tre millimeter lång.

Luskamma över vitt papper

För att lättast kunna diagnostisera att det rör sig om huvudlöss är att köpa en luskam och kamma igenom håret. Kamma igenom håret över ett vitt papper.

Inkubationstiden varierar

Det kan ta lång tid från själva smittotillfället till dessa att det finns så många löss att det upptäcks. Från att ägg blir till vuxna löss tar det ungefär två till tre veckor.

Spridning och smittvägar

Huvudlöss sprids främst genom direktkontakt men kan också spridas via föremål så som kammar, mössor och hjälmar. Men eftersom lusen högst kan leva ett dygn utanför håret så dör de flesta löss på föremål de råkar hamna på.

Det är en myt att lusen kan flyga eller hoppa.

Sängkläder och mössor?

Det är onödigt att sanera sängkläder, leksaker och andra föremål eftersom detta inte är huvudlössen normala spridningsvägar.

Löss sprider sig mellan huvud till huvud och dör snabbt utanför hårbottens värme och utan tillgång till blod.

Huvudlöss livscykel

Lever i 2-3 månader, men utanför håret kan det inte leva mer än i 24 timmar. De förökar sig snabbt och lägger ungefär tio ägg per dag. Dessa ägg kläcks efter 8-10 dagar och kan i sin tur lägga ägg efter en vecka.

Stanna hemma när huvudlöss finns på förskolan?

Det är väldigt vanligt att huvudlöss finns på förskolan och i skolan. Oftast är det inte nödvändigt att barnen stannar hemma när det går löss på förskolan men däremot är det viktigt att du undersöker dina barn noggrant och regelbundet.

Om ni hittar löss är det också viktigt att påbörja behandlingen så snabbt som möjligt.

Om barnen är stora nog att förstå så kan ni säga att barnet ska undvika att ha huvud-mot-huvud-kontakt under en period om det är möjligt.

Behandlingar

Huvudlössen har blivit mer svårbehandlade nu än vad de var förr. Detta eftersom lössen har utvecklat någon form av resistens mot de läkemedel som förr rekommenderades.

De nya läkemedlen som nu rekommenderas kallas för medicintekniska produkter. Dessa produkter innehåller silkonoljan dimetikon vilket kväver lössen.

Det är viktigt att du följer instruktionerna men behandlingen går ut på att massera in produkten i hårbotten, låta det verka och sedan skölja ur det.

Luskamma igenom håret

Det är alltid bra att kamma igenom håret med en luskam. Både för att se om behandlingen har fungerat, och för att verka förebyggande då man kan kamma ut äggen innan de kläcks.

Ibland behövs starkare behandling

Om behandlingen inte fungerar får du behandla hårlössen med receptfria läkemedel som innehåller bensylbensoat och disulfiram. Medlet ska sitta i håret i 24 timmar, följ bruksanvisningarna noga.