Klåda kan ”smitta”

Klåda kan smitta mellan människor precis som skratt och gäspningar kan göra. Fast på ett lite annorlunda sätt.


Sedan tidigare har man känt till att skratt och gäspningar smittar mellan människor. Oftast drabbas de som har mycket empati.

Nu vet man att även klåda kan smitta, men klådan verkar dock inte ha något med empati att göra.

Istället verkar härmandet av att klia sig handla om att distansera sig från varandra. Dessutom har många som klåda kan smittalätt härmar kliandet mer neurotiska drag än andra.

Detta framkom i en brittisk forskning, som Forskning & Framsteg tagit del av, som lät försökspersoner titta på filmklipp där personer kliar sig.

Förutom att forskarna kunde urskilja vissa egenskaper hos de som fick mest klåda efter att ha sett filmerna kunde man också se att tre områden i hjärnan aktiverades när klådan ökade.