Vattkoppor

Vattkoppor är en barnsjukdom som är både vanlig och extremt smittsam. Dessa koppor kan ge väldig klåda. Men försök att inte klia tillbaka.


Symptom – så vet du om det är vattkoppor

VattkopporI början känns vattkoppor som en vanlig förkylning. Trötthet, lite feber och huvudvärk är vanliga symptom.

Efter några dagar börjar utslag träda fram. De kan komma över hela kroppen, men ibland bara ett par stycken.

Prickarna är små och röda. Men efter någon dag blir kopporna till blåsor som kliar väldigt mycket.

Är extremt smittsamt

Vattkoppor är väldigt smittsamt och börjar smitta redan två dagar innan symptomen har brutit ut.

Smittan sprids via luften när någon andas, nyser eller hostar. En hel klass kan därför smittas innan symptomen har brutit ut på någon.

Behandling behövs bara i få fall

De flesta får någon gång vattkoppor under sin barndom. Det behövs då ingen behandling utan vattkoppor läker ut av sig själv.

Du ska inte besöka vårdcentralen med ditt barn då vattkoppor är mycket smittsamt. Om du är orolig så ring först, alternativt ring till sjukvårdsupplysningen.

Du bör dock söka vård om du är gravid eller om du är vuxen när du får vattkoppor.

Lindra klådan

Det är viktigt att du inte kliar tillbaka. Detta kan göra att såren blir infekterade. Med hjälp av kylbalsam, alsollösning, svalt vatten eller antihistaminläkemedel kan klådan lindras. Det finns även klådstillande läkemedel på recept.

När gå tillbaka till förskola?

Vattkoppor slutar smitta när blåsorna börjar försvinna. Detta brukar ske efter ungefär en veckas sjukdom.

Vaccinering mot vattkoppor

Det finns vaccin mot vattkoppor. Detta får du betala för själv och brukar rekommenderas till de som tillhör en medicinsk riskgrupp.